Het Alyn Hospital waar het onmogelijke mogelijk wordt,
het ongewone gewoon en waar beperkingen vaardigheden worden

Waarom is Alyn uniek?

  • Alyn is het enige revalidatiecentrum voor lichamelijk beperkte kinderen en jonge volwassenen in Israël.
  • Alyn beschikt over een verpleegafdeling waar 93 kinderen dag en nacht verpleegd worden.
  • Alyn beschikt over een medisch dagverblijf, waar voor de oudere kinderen een school aan verbonden is.
  • Alyn beschikt over een polikliniek, waar op jaarbasis ongeveer 11.000 patiënten komen.
  • Bij Alyn vindt men services voor de revalidatie van een lichamelijk beperkt kind of jongvolwassene onder één dak.

  • Alyn heeft uitgebreide ervaring kunnen opdoen omdat uit de hele wereld kinderen in dit unieke ziekenhuis behandeld worden.
  • Alyn beschikt over een aparte woonvleugel met mobiele beademingsapparatuur voor jongvolwassenen (18+) met neuromusculaire aandoeningen.
  • Naast de gangbare therapieën wordt in Alyn met veel succes gewerkt met humor therapie (medisch geschoolde clowns), dieren- en muziektherapie.
Dierentherapie
Humortherapie