Het Alyn Hospital waar het onmogelijke mogelijk wordt,
het ongewone gewoon en waar beperkingen vaardigheden worden

Contact

Stichting Vrienden van het Alyn Hospital

Kamer van Koophandel Amsterdam: 41201949

e-mail: info@alyn.nl

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers:

Suzy Raber-Meerschwam – Voorzitter en secretaris
Debbie Bachrach – Penningmeester
Marion de Vries
Hester Hess
Claudine Weinstein
Marja Goldstoff