Het Alyn Hospital waar het onmogelijke mogelijk wordt,
het ongewone gewoon en waar beperkingen vaardigheden worden

Algemene informatie

Beleid

Het doel van de Stichting Vrienden van het Alyn Hospital is het werven van fondsen t.b.v. het Alyn Hospital.
Dit wordt gerealiseerd d.m.v.:

  • 2 x per jaar een mailing te sturen naar donateurs
  • bridge- en tennistoernooi ‘balls & brains’
  • mini fietstocht van ongeveer 20km, haalbaar voor iedereen, e-bike toegestaan
  • sponsorfietstocht in Israel, de 5-daagse ‘Wheels of Love’, zie www.alynride.org,
    zowel on- als off-road en op verschillende niveaus.

Privacybeleid

Stichting Vrienden van het Alyn Hospital behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens van onze donateurs worden uitsluitend opgeslagen voor intern gebruik en kunnen te allen tijde worden ingezien, aangepast of vernietigd.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail naar info@alyn.nl

Financiën

Alyn Jaarverslag + accountantsverklaring 2022 getekend

Standaardformulier fondsenwervende instellingen