Het Alyn Hospital waar het onmogelijke mogelijk wordt,
het ongewone gewoon en waar beperkingen vaardigheden worden

Donatie

De behandelingen en research in het Alyn Hospital worden slechts voor 70 % door de Israëlische gezondheidszorg betaald. Dit betekent dat minimaal 30 % van het budget moet worden verkregen uit donaties. Deze donaties zijn van beslissend belang om de hoge standaard te handhaven en de nodige zorg en behandelingen aan haar patiëntjes te garanderen.

Van iedere euro die u geeft, komt min. 0,97 cent

ten goede aan het Alyn Hospital!

Hoe kunt u helpen?

1. Gift
Help de Stichting Vrienden van het Alyn Hospital helpen en steun de lichamelijk beperkte kinderen met uw bijdrage op ABN AMRO rekening nr. NL14ABNA0549343997 of ING NL13INGB0005543433 t.n.v. Stichting Vrienden van het Alyn Hospital.

2. Structureel steunen
U kunt Alyn tot grote steun zijn door ons structureel te steunen door bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag over te maken. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@alyn.nl of via contact uw wensen kenbaar maken. De kinderen van Alyn zullen u hiervoor zeer dankbaar zijn.

3. Certificaten
U kunt voor iedere gelegenheid een certificaat bestellen (minimaal 18 euro) via info@alyn.nl.

4. Nalaten
U kunt de Stichting Vrienden van het Alyn Hospital in uw testament begunstigen. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling neemt u de Stichting Vrienden van het Alyn Hospital op als erfgenaam in uw testament. Met een legaat kunt u een bepaald bedrag aan de Stichting Vrienden van het Alyn Hospital nalaten.

5. ANBI – Fiscaalnummer 816049166
De Stichting Vrienden van het Alyn Hospital is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften aftrekbaar zijn.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons bestuur of via info@alyn.nl.